Auteur: Eva van Gorp

Solidis: solide en secuur, want voorkomen is beter dan genezen!

‘Ransomware bedreigt Nederlandse economie’ stond er met chocoladeletters in de krant afgelopen week, naar aanleiding van de virusaanval op miljoenen computers van consumenten en bedrijven. Ook in Nederland hebben diverse aanvallen en ‘gijzelingen’ plaatsgevonden. Je moet er toch niet aan denken dat je ERP-bedrijfssysteem gegijzeld wordt, en je een afkoopsom moet betalen voor het vrijgeven je applicatie.

Solidis, solide en secuur: voorkomen is beter dan genezen!

Voor de zoveelste keer wordt aangetoond dat data- en systeembeveiliging minstens net zo belangrijk zijn als de beveiliging van je bedrijfspand, materialen en productiemiddelen. Om succesvol te kunnen (blijven) ondernemen moet beveiliging een vast onderdeel van de bedrijfscultuur met bijbehorende borgingsprocedures zijn. Dit betekent dat het systeemontwerp en de beveiligingsfuncties in de applicatie goed doordacht moeten zijn. Immers, wanneer je het systeem goed inricht, dan volgen je medewerkers de procedure en werkafspraken als vanzelf op. Uiteindelijk is dat goedkoper, praktischer en veiliger. Toch gaan bedrijven hier nog vaak de mist in en in het gros van de gevallen is dat niet aan de medewerker te wijten, maar aan een discrepantie tussen gebruik, verwachting en systemen. Onze nieuwste generatie handelssoftware voor de groothandel en consumenten heeft in de praktijk aangetoond uiterst solide te zijn. Het staat garant voor continuïteit, veiligheid én kent een uitzonderlijk hoog beveiligingsniveau. En dat laatste is simpelweg onmisbaar met alle hackaanvallen anno nu. Systeembeveiliging is één ding, het gebruik van het systeem is een andere. En laten we eerlijk zijn: de zwakste schakel in de securityketen is nog altijd de mens. We ondersteunen uw gebruikers met slimme beveiligingsprotocollen, die ook nog eens zeer gemakkelijk in gebruik zijn. Omdat Solidis een cloudoplossing is zou het via elke willekeurige browser geopend kunnen worden. Toch kiezen wij er bewust voor om dat niet op die manier aan te bieden, want elke browser is vatbaar voor inbraken en virussen. Als alternatief maken wij gebruik van een 3-staps beveiligingsmodel via een client based browser, log-in en password policy en tot slot een IP-adres controle. Het is een meer dan optimale systeembeveiliging waarbij medewerkers via een permissiemodel toegang tot een bepaalde functie krijgen. Afhankelijk van de inrichting kunnen functies geraadpleegd, toegevoegd, gemuteerd of verwijderd worden.

Omzet beveiliging; ondergewaardeerd!

Je klanten en je omzet zijn de drijvers van je bedrijf. Zo kunnen klanten in je (web)winkel bijvoorbeeld met een kortingssysteem via pasjes ook nauwegezet gevolgd worden. Solidis herkent je bezoekers en geeft groen licht aan geautoriseerde klanten en medewerkers. Ook kan het systeem een signaal geven als zij een bepaald product kopen, of omdat ze switchen van merk, of afwijken van het normale bezoekpatroon. Met hulp van Solidis kunt u vroegtijdig ingrijpen als relaties hun contractueel afgesproken quotum niet halen, en proactief contact met ze opnemen als ze na jaren van trouw bezoek ineens niet meer op komen dagen. U kunt ze zelfs tijdens het winkelen via hun tablet live wijzen op een interessante deal. Klanten stellen zo’n betrokken houding in de regel zeer op prijs.

Benieuwd naar onze visie op B2B en B2C sales en welke kansen er voor uw bedrijf zijn? Bel of kom langs. Zorgen wij voor de goede koffie en u voor uw bevlogen bedrijfsverhaal.

Het buzzwoord van deze maand: data alignment

Het zal u niet ontgaan zijn…. Het buzzwoord van deze maand is ‘data alignment’. Er is veel over gesproken, tijdens het ABN AMRO tennistoernooi 2017, op de TU Delft, bij TNO en de brancheverenigingen van groothandels.

De highlights

De Nederlandse groothandelssector wordt gezien als een van de belangrijkste drijvers voor de Nederlandse economie. Met een omzet van bijna 400 miljard, waarvan een derde uit export bestaat, levert de groothandel meer dan 50% bijdrage aan het bruto nationaal product van BV Nederland. Tel daar het aantal van 500.000 werkenden in deze sector bij op en het belang is onderbouwd.

Oplossingen in samenwerking…

Dat er veel uitdagingen zijn in de hedendaagse groothandel, internetverkopen en supply chain is niet nieuw. En dat deze uitdagingen te lijf gegaan moeten worden met slimme en toekomstbestendige automatiseringsoplossingen ook niet. Al eerder hebben we geschreven over het belang van samenwerken, en dan niet alleen in de B2B- maar ook in de B2C-markt. Met leveranciers samenwerken in de keten, kan alleen als er voldoende transparantie bestaat. Hiermee wordt uiteraard niet bedoeld dat het geheim van het succes van je groothandel gedeeld wordt, maar wel dat de communicatie rondom een product en dienst goed wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen de partners in de bedrijfsketen deze informatie gebruiken en verrijken.

Data alignment

Data alignment is het afstemmen van productgegevens op de doelstelling van de leverancier. Door het delen van informatie kan samenwerking efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Data alignment is de moderne naam voor iets dat al jaren geleden is ingezet en als gevolg van de digitalisering een steeds grotere rol speelt in de intrnationale handel. Bijvoorbeeld in de jaren ’70, toen is Albert Heijn gestart met de introductie van de barcode, afgekeken van branchegenoten in de Verenigde Staten. Nu wordt de barcode door de hele keten van leverancier naar klant gebruikt en wordt er continu verder doorontwikkeld met onder meer QR-codes en RFID. De tak van sport verandert naar een teamsport. Het is bewezen dat samenwerken in de keten direct invloed heeft op de winstgevendheid en kostenbeheersing van de (groot)handelssector waarin je opereert: data alignment. De druk op de marge als gevolg van concurrentie, internetgrensoverschrijdende handel, fluctuerende personeelskosten, wet- en regelgeving, belastingen, en im- en export heffingen is lastig de besturen. Start daarom bij inzicht in de bedrijfsprocessen, maak samen met uw partners de keten transparant en bepaal daarna de verkoopstrategie. Stem je data af op de keten waarin je opereert; data alignment.

Automatisering is het sleutelwoord

Door de gegevensuitwisseling verder te automatiseren, kan er sneller en beter inzage verkregen worden in de beschikbaarheid, productie-cycli en leveringsmogelijkheden van leverancier naar de klant. Ook track & trace van geleverde producten wordt inzichtelijk, helemaal van klant terug naar de bron. JIT (Just in Time) productie en leveringen kunnen met dynamische bestelprocessen verder worden geoptimaliseerd. Kortom, verhoog marges en versterk uw concurrentiepositie door vergroting van uw bedrijfsefficiency. Verder praten? Neem contact met ons op.

Hetzelfde ERP-systeem voor groothandel, retail en webshops? Solidis!

Regelmatig krijgen wij de vraag of Solidis, als (zelfbedienings)groothandelsapplicatie, ook geschikt is voor de beheersing van consumentenverkoop. ‘Waarom niet, handel is handel toch?’ zou je kunnen redeneren. Toch is het niet vanzelfsprekend dat er binnen één en dezelfde ERP-applicatie verschillende marktbenaderingen en verkoopkanalen ondergebracht kunnen worden.

B2B versus B2C

In de vorige eeuw was het nog duidelijk; of je verkocht aan consumenten of aan zakelijke afnemers. Het gat tussen deze twee is nagenoeg verdwenen, en dat is voornamelijk te danken aan de groei van het internet en digitalisering. De verschillen vervagen; B2B (Business to Business) en B2C (Business to Consumer) verschillen in essentie niet zoveel meer van elkaar. Er wordt immers een product of dienst geleverd tegen een vooraf vastgestelde prijs. Bedrijfsorganisatorisch blijven er wel verschillen bestaan, die zitten voornamelijk in de marktbenadering: denk aan marketing, klantenbenadering, prijsstelling, kwantumkortingen, kostenstructuur, voorraadbeschikbaarheid, leveringsvoorspellingen en logistiek/distributie. De complexiteit komt niet voort uit het ordermanagement, omdat ze zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en altijd toepasbaar op de branche waarvoor de ERP-applicatie in basis is bedacht. De moeilijkheid zit hem in de afhandeling van de order en klantenbinding (CRM), want voor consumenten gelden andere koopbesluiten en logistieke processen in de zin van picking, verzendklaar maken en distributie. Wel is het zo dat de verkoopmodellen van B2B en B2C vandaag de dag steeds meer naar elkaar toe groeien. Met name door ontwikkelingen rondom internetmarketing komen deze vakgebieden steeds dichter bij elkaar te liggen. Tegelijkertijd vergen deze ontwikkelingen steeds meer van ERP applicaties die verschillende sales channels onderhouden.

Dure, onderhoudsintensieve oplossingen

Veel organisaties hebben consumenten-, zelfbedieningsgroothandels- en groothandelsverkoop georganiseerd door verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. De supply chain is vaak ondergebracht in een separate functie of applicatie, en dat vereist van al deze verkoopkanalen de mogelijkheid om snel en actueel relevante gegevens aan te leveren. Het is een dure, onderhoudsintensieve oplossing die geen real time business informatie over alle kanalen levert. Vind maar eens een applicatie die alle vakgebieden ‘seamless’ kan bedienen. Solidis loopt hierin, als nieuwe generatie ERP-applicatie, die van de grond af aan is ontwikkeld, voorop. Benieuwd naar onze visie op B2B en B2C sales en welke kansen er voor uw bedrijf zijn? Bel of kom langs. Zorgen wij voor de koffie, u voor uw bedrijfsverhaal.

Al jaren hetzelfde ERP-systeem… en toch klaar voor de toekomst?

Veel ERP-systemen draaien al heel wat jaartjes mee. Dat is natuurlijk positief, want blijkbaar heeft dat systeem zich in de afgelopen jaren functioneel en stabiel bewezen. Maar we gooien toch even de knuppel in het hoenderhok: is de applicatie wel voldoende meegegroeid met organisatie, markt en klant? Zijn het systeem en de techniek nog wel bij de tijd en kunnen zij de toekomstige veranderingen wel aan? Afscheid nemen van je huidige ERP-systeem doe je niet zomaar, maar het is soms wel noodzakelijk als je je bedrijf en je klant goed wilt voorbereiden op de komende jaren in het nieuwe internettijdperk.

Modern in functie en techniek

Een ERP-systeem dat al enkele decennia meedraait barst van de functionaliteit. Maar toch stellen wij, uit eigen ervaring, dat dit voor de eindgebruiker juist niet altijd een positieve ontwikkeling is. Als we kijken naar transparante en heldere procesflows, dan kunnen we stellen dat er steeds meer functies aan een proces worden toegevoegd, vaak uitgebreid met immens veel checkboxen, parameters en nieuw te vullen velden. Allemaal ‘in het kader van standaardisatie’. Voor medewerkers is de doorzichtigheid van het proces dan vaak ver te zoeken. Vaak met extra kliks (maar die werken weer vertragend..) op toegevoegde functies met eigen schermen en knoppen voor acceptatie of weigering. En vergeet vooral de nieuw toegevoegde informatie niet, die met een aanpassing gepaard gaat. Een overload aan informatie frustreert het gebruik en proces, terwijl gebruikers juist in staat gesteld moeten worden het proces eenvoudig te sturen zodat ze prestaties af kunnen leveren, en niet elk scherm als een bijna ondoordringbare brij tekst te zien krijgen…

Ons advies… keep it smart and simple

Techniek en functie gaan hand in hand; in oudere systemen is het tijdrovend en risicovol om functies te herbouwen. Nieuwe technieken maken herbouw mogelijk, tegen lage kosten en vaak met betere kwaliteit en stabiliteit. Dat kan alleen als de hele applicatie met een moderne techniek is ontwikkeld. Functies in de applicatie die (nog) met oude technieken en programmeertalen zijn ontwikkeld, kunnen zondermeer aangepast worden. Vaak wordt gekozen om de aanpassing in een andere techniek uit te voeren, waarmee een ‘spaghetti’ applicatie een feit wordt.

Neem voor de verandering eens een kijkje in een écht nieuw ontwikkeld systeem: een applicatie die van de grond af aan is ontwikkeld, met de nieuwste technologie. Een applicatie waarin de keuze is gemaakt voor moderne, heldere en efficiënte procesmodellen, maar waarin wel meer dan 30 jaar ervaring groothandelsautomatisering is meegenomen. Benieuwd? Bel voor een afspraak!

Distri-data-groeien-is-keuzes-maken

Groeien is keuzes maken: investeren in voorraad of in automatisering?

Het is de steeds weer terugkerende vraag van de ondernemer met succes anno nu: hoe voorkom ik dat ik ‘nee’ moet verkopen aan mijn klanten. Wat is wijsheid: meer investeren zodat ik mijn voorraadpositie vergroot of mijn in- en verkoopprocessen optimaliseren?

Succesvolle kernprocessen

Ons credo is even eenvoudig als realistisch: aankopen van extra voorraadpositie heeft alleen nut als kernprocessen optimaal en efficiënt presteren. Logistieke- en servicegerichte activiteiten moeten als een geoliede machine draaien; orders moeten op tijd ontvangen en afgehandeld worden en tijdig verzonden. Prijzen, acties, mix&match, switch&save, retouren en alternatieven beïnvloeden het inkoopmodel en dus ook de voorraadpositie. Investeer daarom in je ERP, of ga op zoek naar een (nog) modern(er) en goed ERP-systeem waardoor je kernprocessen nog strakker en tegelijkertijd eenvoudiger verlopen, je een bruikbare historie opbouwt en BI-mogelijkheden ontwikkelt voor de analyse van productvraag, verkoop en logistieke (leveranciers)performance.

Het belang van intern warehouse management

Vervolgens kun je het interne warehouse management tegen het licht houden. Picking opdrachten moeten immers rap en foutloos verlopen, manco’s moeten zo veel mogelijk vermeden worden, inkopen snel ontvangen en productompakkingen en -verwerkingen eveneens snel verwerkt en op voorraad geboekt worden.

Digitaliseer uw magazijnprocessen

Toekomstbestendige magazijnprocessen zijn digitale magazijnprocessen. Het is een feit dat door inzet van scanning de kans op menselijke fouten stevig gereduceerd wordt. Dit vereist wel een betrouwbare databron. In gewoon Nederlands: het ERP-systeem moet alle gegevens bevatten om een WMS-applicatie te voeden. Een modern ERP-systeem kan dat: 1D, 2D, 3D of 4D barcodes leveren gegevens aan die snel en efficiënt verwerkt worden. Maar ook voorraadpositie-calculaties, inkoopadvisering, inkoopcostcontrol en bepaling van de optimale uitlevergraad. Is hiervoor een gespecialiseerde WMS-applicatie nodig? Niet per se: onze ERP-applicatie Solidis omvat scanning én voorraad-optimum-calculaties en besteladvisering. Dat wil niet zeggen dat een WMS-applicatie niet nodig is; voor zeer gespecialiseerde voorraadlocatie-advisering, locatie-omboekingen en planning kan het wel handig zijn.

Meer informatie over Solidis WMS-oplossingen? Of gewoon even sparren? Neem gewoon contact met ons op!

1 2 3 5
Distri Data BV
Vijzelmolenlaan 6a
3447 GX Woerden
T: + 31 30 692 82 82
E: info@distridata.nl
KvK Utrecht 30062276
BTW NL0062.54.627B01